Договор публичной оферты

Договір публічної оферти

 1. Цей Договір є Договором публічної оферти.
 2. Виконавець (далі по тексту – Навчальний центр) з одного боку і Замовник (далі по тексту – Клієнт), з іншої сторони, уклали цей Договір (далі Договір), який є публічною офертою (публічним договором), і в разі прийняття його умов (акцепту), Клієнт зобов’язується сумлінно їх виконувати.
 3. Передоплата навчання, зроблена Клієнтом є акцептом та свідчить про прийняття Клієнтом даного Договору й повною згодою з ним.
 4. Для запису в Навчальний Центр на навчання Клієнт здійснює перший попередній платіж у в розмірі 50% або 100% від вартості навчального курсу.
 5. Другий платіж у розмірі 50% вартості курсів, у випадку, якщо перший платіж було здійснено в розмірі 50% вартості курсів, Клієнт зобов’язується здійснити за 7 (сім) календарних днів до дати проведення навчання.
 6. Після запису в Навчальний Центр у разі, якщо Клієнт знає, що не зможе відвідувати заняття передплаченого курсу, сума передплати не повертається. За рішенням Адміністрації центру іноді допускається одноразове перенесення на заняття по інших курсах з утриманням «неустойки» в розмірі 50% від повної вартості курсів.
 7. Адміністрація Навчального Центру залишає за собою право вводити Акції на свій розсуд. У разі порушення Клієнтом Навчального Центру цього Договору, всі умови діючих Акцій для нього анулюються автоматично.
 8. З метою забезпечення та контролю безпеки, в приміщеннях Центру ведеться цілодобове відеоспостереження.
 9. Фактом оплати за навчання та тренування, Клієнт надає дозвіл Виконавцю на збір, обробку і використання інформації про свої персональні дані (включаючи фото і відео матеріали з занять та навчання) з метою отримання Клієнтом послуг та належної організації ведення діловодства, рекламної діяльності Навчального Центру, реалізації адміністративних, господарських, цивільно-правових правовідносин, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та чинного законодавства України.
 10. Адміністрація Центру має право вносити зміни в даний Договір без попередження. Зміни вступають в силу з моменту їх публікації як Договору публічної оферти на сайті за адресою: https://vidana.biz.ua/
 11. Клієнт зобов’язується самостійно відслідковувати оновлення / зміни даного Договору.
 12. Оплатою Клієнт заявляє, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, він ознайомлений з його умовами, їх зміст зрозумілий, Клієнт приймає їх безумовно і в повному обсязі.
Это классно! Поделиться